Geografie

Cabana Turnuri va fi inchisa cu data de 1 Noiembrie 2023, si se va deschide pe data de 1 Iulie 2024, va multumim.
Cabin Turnuri will be closed on 1 November 2023, and will open on 1 July 2024, thank you.

Munţii Făgăraşului fac parte din lanţul Carpaţilor Meridionali. Ei se întind între Masivul Piatra Craiului (est) şi Defileul Oltului de la Turnu Roşu pînă la Cozia (vest) pe o distanţă aeriană ceva mai mare de 70 km. În lăţime măsoară cca 40 km, acoperind o suprafaţă de aproape 3 000 km2.

turnuri

Munţii Făgăraşului reprezintă cea mai mare unitate alpină din ţara noastră, ceea ce 1-a determinat pe renumitul geograf francez Emm. de Martonne să-i numească ,,Alpii Transilvaniei”.

La nord, Munţii Făgăraşului sînt mărginiţi de Depresiunea Făgăraşului, cunoscută şi cu numele de Ţara Făgăraşului sau Ţara Oltului. La vest, Valea Oltului constituie o demarcaţie foarte precisă între Munţii Făgăraşului, de o parte, şi Munţii Lotrului, respectiv Munţii Căpăţînii, de partea cealaltă. Spre sud, culmile masivului se continuă cu Muscelele Argeşului şi Cîmpulungului. Sirul depresiunilor Cîmpulung, Brădetu, Arefu, Jiblea concretizează într-o anumită măsură limita sudică. Limita estică a Munţilor Făgăraşului (linia de demarcaţie dintre ei şi Piatra Craiului, respectiv Munţii Perşani) a fost – şi mai este încă – subiect de discuţie între specialişti. Ea poate fi plasată într-o zonă cuprinsă între Valea Dîmboviţei, Pîrîul Dragoslăvenilor, Şaua Tămăşelului (1610 m), pîrîul Bîrsa Tămaşului, rîul Bîrsa Mare şi Valea Şincăi – de o parte – şi Valea Dîmboviţei, Pîrîul cu Scară, Curmătura Lerescului (1390 m), pîrîul Lerescu, pîrîul Cenuşa şi Valea Sebeşului – de cealaltă parte. Din punct de vedere turistic, vom considera ca linie de demarcaţie între Munţii Făgăraşului şi Masivul Piatra Craiului – Pîrîul Tămaşului, Curmătura Foii (1367 m) şi pîrîul Bîrsa Tămaşului.

Linia de demarcaţie cu Munţii Perşani este mai dificil de stabilit. Complexul Ţaga, care constituie de fapt legătura dintre Munţii Făgăraşului şi Munţii Perşani, este încadrat de unii autori în Perşanii Sudici, iar de alţii în Masivul Făgăraşului. Noi vom considera Valea Şincăi linie de demarcaţie între Munţii Făgăraşului şi Munţii Perşani.

În cercurile turistice se obisnuieşte ca masivele Iezer-Păpuşa şi Cozia să fie considerate ca unităţi separate.

Limita de separaţie turistică dintre Masivul Iezer-Păpuşa şi restul Munţilor Făgăraşului este formată de Valea Dîmboviţei cu pîrîul Boărcăşu şi pîrîul Oticu, Curmătura Oticului (1863 m), Izvorul Roşu, pîrîul Văsălatu şi Rîul Doamnei.

Demarcaţia turistică a Masivului Cozia de restul Munţilor Făgăraşului este formată de pîraiele Băiaşu, Roşia, Groşilor, Şaua La Apa Cumpănită (sau La Meret, 725 m), Pîrîul Dîngeştilor şi rîul Coisca, ultimul traversînd spre vest Depresiunea Jiblei.